Uzman Çavuş Haber Son Gelişmeler


 

UZMAN ERBAŞLARIN EMEKLİLİK

İLE İLGİLİ SORUNLARI NİHAYET

ÇÖZÜLDÜ

 

Kanunlarındaki aksaklıklar ve emekli

sandığı kanunlarındaki eksik düzenleme

ler nedeni ile, 45 yaşına geldiklerinde

emeklilik hakkı verilmeden ilişikleri

kesilen uzman erbaşların emeklilik

sorunu bu gece geç saatlerde TBMM

genel kurulunda çözüldü…

 

TBMM de görüşülen 501 sayılı “Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve

yargılama Usülü ve bazı kanunlarda değişiklik teklifleri” isimli kanunda

olmamasına rağmen, bütün partilerin mutabakatı ile verilen önerge ile

çözüme kavuşturulan emeklilik sistemi kısaca şu şekilde işleyecek:

 

Uzman Erbaşlar 45 yaşına geldiklerinde, T.S.K.’nin uygun kadro

görevlerinde, sivil memur olarak istihdam edilecekler ve 52 yaşına

gelince emekliye sevk edilecekler.

 

UZMAN ERBAŞLARLA İLGİLİ DİĞER İYİLEŞTİRMELER:

 

T.S.K.’nın diğer bütün kadrolarına verilen ancak Uzman Erbaşlara

verilemeyen “yabancı dil tazminatı”ndan artık Uzman Erbaşlarda

faydalanacak.

 

Yine aynı şekilde; “yılda 15 gün mazeret izni”, diğer bütün TSK

personeli gibi uzman erbaşlara da verilecek. “Yılda 10 gün Ölüm

İzni”, taban aylıklarında düzenlemeler, terörle mücadelede yaralanan

uzman erbaşlara, tedavilerini müteakip istekleri halinde, geri hizmetler

de

görev verilebilmesi…

 

UZMAN ERBAŞLAR SABAHLARA KADAR MECLİS TVNİN BAŞIN

DAN AYRILMADILAR:

 

Bu gelişmeler için bu yıl şubat ve mart aylarında, ve geçtiğimiz çeşitli

tarihlerde defalarca Ankara Abdi İPEKÇİ parkı’nda, EMUZDER

(Emekli Uzmanlar Derneği) organizasyonunda eylemler düzenleyen mağ

dur ve emekli Uzman Erbaşlar gelişmeleri sevinçle karşıladı.

 

Konu hakkında açıklamaları tüm basını çağıracakları bir basın toplantısı

ile yapacaklarını söyleyen EMUZDER Genel Başkanı ve Askerhaber

Ankara Temsilcisi  Esef MERDOĞLU, askerhaber temsilcisine yaptığı

açıklamada şunları söyledi:

 

“Özellikle emeklilik konusundaki mağduriyetin giderilmesini bizlerde

sevinçle karşıladık. Ancak canları pahasına görev yapan Uzman Erbaşlar

için yapılacak daha çok düzenlemeler olmalı. Onların yıllarca savaştıktan

sonra bir devlet dairesinde memur olarak emekli edilmeleri aslında pek de

kabul ettiğimiz bir çözüm şekli olmamakla birlikte kısa vadede yaşanan

mağduriyetlerin önüne geçecektir.

 

Asıl yapılması gereken; profesyonel ordu kavramının vazgeçilmez unsurla

rı olan uzman erbaşlar, çok daha ayrıntılı bir kanunla düzenlenen özlük

haklarına sahip olmalıdırlar.

 

Yaşanan sıkıntıların tamamı çözme kavuşuncaya kadar mücadeleden asla

vazgeçmeyeceğiz. Sırada, 3 ay istirahat edenlerin ilişiklerinin kesilmesi ve

ek göstergeden faydalanamama, disiplin cezası alanların ilişiklerinin kesil

mesi, ordu evlerine girememe gibi diğer sorunlar var. Elimizden gelen

bütün çabayı sarf ederek bu mücadelenin içinde olacağımızın bilinmesini

istiyoruz.”


ASKERHABER

kaynak:

www.askerhaber.com


                                                                                                                                                                                                                                                                               

EMEKLİ UZMANLAR DERNEĞİ

                        2005

 

 

Sayın:

BASIN MENSUPLARINA

 

Konu: Şehitlerimiz, Uzman Erbaşların Kanunlarındaki düzenlemeler.

 

 

 

 

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

 

 

 

1.         Al Bayrak’tan kefeni gülümseyerek kabul eden

isimleri meçhul KAHRAMANLARI ebediyete uğurlamanın

üzüntüsünü derinden duyuyor, Vatan için Vatan toprağına

düşenlere rahmet, geride kalanlarına sabır ve metanet diliyo

ruz.

 

 

 

2.         Dağlarda gülümseyerek şehit olmayı şeref sayan, 45

yaşına gelince kaderine terk edilen Uzman Erbaşlar şehirde

ki mücadeleyi kazandılar…

 

 

 

Ekim 2008 de Abdi İpekçi Parkı soğuğunda siz değerli basın

mensuplarının ilgisi ile sorunlarımızı tüm halkımıza duyu

rarak başladığımız mücadelemiz, 19 Haziran  gününün ilk

saatlerinde TBMM deki bütün partilerin EVET oyuyla ilk

zaferine ulaştı.

 

 

 

Artık 45 yaşına gelen uzman erbaşlar sokağa atılmayacaklar.

60bin Uzman Erbaş, eşleri, çocukları, anneleri, babaları…

sabaha kadar sevinç gözyaşları döktüyse bundakien

büyük PAY, bizlerin sesini duyurmaktan imtina etmeyen

siz değerli basın mensuplarınındır. Bütün camiamız adına

hepinize minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

 

 

 

18 Haziran 2010 gecesi görüşülen ve oy birliği ile geçen

“Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu

ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi”

içindeki Uzman Erbaşlarla ilgili maddelerle, çözüm bekle

yen diğer sıkıntılar ve “Terörle Mücadelede Profesyonel

Ordunun önemi” hakkında bir de bizim görüşlerimizi dinle

mek, kaleminizle seslendirmek, sesimiz olmak için:

 

 

 

21 HAZİRAN 2010 günü Saat 11:00 da Dernek Genel

Merkezimizde (adres aşağıdadır) basın Toplantısı düzenliyo

ruz. Teşriflerinizi rica ediyor, ilgilerinizden dolayı minnet ve

şükranlarımızı sunuyoruz…

 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !